Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης “Διάπλασις” της Βουλής.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, υλοποιείται το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ μέσω ενός δικτύου καλλιτεχνικών τμημάτων με πυρήνα τις οπτικοακουστικές σπουδές, το οποίο εκτείνεται σε 37 Τμήματα και 18 ΑΕΙ, με πρωτοβουλία του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων,...

Researcher on AR

DmLab is looking for researchers with expertise in Augmented Reality (AR). Ongoing research projects are on the fields of Architecture and Cultural Heritage. Must haves: proven experience on Augmented Reality applications and on Unity. Nice o haves: 3d scanning,...

InnoDays 2022

DmLab participated in the 3-day event in Heraklion organized by the Region of Crete, dedicated on innovation, research and extroversion. Our visitors had the opportunity to explore our recent research projects in Virtual and Augmented Reality and walk through...

Greek National Opera | Stavros Niarchos Foundation

DmLab was assigned the task of creating an interactive 3D model of the Central Stage and Backstage of the Greek National Opera at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. The VR model will be accessible to the public and will also be used to cover the needs of...

Presenting at the Xenakis 22: Centenary International Symposium

PhD candidate Nicoleta Chatzopoulou presenting our recent work on 3D point clouds and granular synthesis at the Xenakis 22 Centenary International Symposium. Site-specificity and Sonic Grains: An approach to sound synthesis by mapping point clouds of a specific site...
Skip to content