ΔΙΑΛΟΓΟΙ #04, “ZOOMING”

ΔΙΑΛΟΓΟΙ #04 01.06.21 Zooming* * 1. To move rapidly. 2. To increase suddenly and dramatically. 3. The relaxing feeling after ingesting drugs. // Πάνος Παρθένιος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης // Αγάπη Πρώιμου, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών // Theodore...
Skip to content