Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσλάβει ακαδημαϊκούς υποτρόφους ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την διδασκαλία μαθημάτων και την εκτέλεση εργαστηριακού έργου το...