Δημοσιεύσεις

2019

Παρθένιος Π. (2019). «Ψηφιακά μέσα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό». 2ο Συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση», Μυτιλήνη.

2018

Parthenios P., Tsitsipa V. (2018). “Towards a user-centric museum”. International Conference on Infrastructure and Construction, Dubai

2016

Chatzopoulou N., Parthenios P. (2016). “Are Noise and Silence part of the same continuum?”, Continuum 2016 International Conference, Nicosia.

2015

Parthenios P., Mania K., Mallouchou F., Yiannoudes S., Karagianni A., Kotsarinis P. (2015). “Abstraction of information as a method for processing large amounts of data in cultural heritage”. Proceedings of CAA Computer applications and quantitative methods in Archaeology 2015. Sienna.

2012

Parthenios P. (2012). “Using ConML to visualize the main historical monuments of Crete”. Proceedings of the CAA Computer applications and quantitative methods in Archaeology 2012. Southampton.

Skip to content