ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2015

Έργα που αναπτύχθηκαν από φοιτητές – άνοιξη 2015

Ψηφιακά Μέσα III, προπτυχιακό μάθημα, 4ο εξάμηνο
Διδάσκοντες: Πάνος Παρθένιος, Άννα Καραγιάννη

Skip to content