ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017

Έργα που αναπτύχθηκαν από φοιτητές – άνοιξη 2017

Ψηφιακά Μέσα III, προπτυχιακό μάθημα, 4ο εξάμηνο
Διδάσκοντες: Πάνος Παρθένιος, Αλέξανδρος Πετειναρέλης

Skip to content