Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής στους τομείς που αφορούν τη σύγκλιση των μέσων και της τεχνολογίας, καθώς σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το Εργαστήριο προσφέρει τις υπηρεσίες και την τεχνολογία του για χρήση από όλους τους διδάσκοντες, το προσωπικό και τους μαθητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Κ.

Τα ερευνητικά προγράμματα παρουσιάζουν το Εργαστήριο στο ευρύ κοινό και στοχεύουν στην υλοποίηση νέων ιδεών. Οι τομείς έρευνας περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται σε: Υπολογιστικό Σχεδιασμό, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Παραμετρική Σχεδίαση, Πληροφορίες Μοντελοποίησης Κτιρίων  (BIM), Αντικειμενοστρεφή CAD, Βάσεις Δεδομένων στο Σχεδιασμό, Εννοιολογική Μοντελοποίηση, CAD / CAM, Ψηφιακά Μέσα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Οπτικοποίηση Μουσικής, Νέα Ψηφιακά Μέσα.

Ένας από τους πρόσφατους τομείς εξειδίκευσης του Εργαστηρίου είναι οι νέες τεχνολογίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που συμμετέχουν σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Το Εργαστήριο είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εικονικής Αρχαιολογίας του INNOVA.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Καθ. Π. Παρθένιο.

 

Skip to content