Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσλάβει ακαδημαϊκούς υποτρόφους ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την διδασκαλία μαθημάτων και την εκτέλεση εργαστηριακού έργου το χειμερινό εξάμηνο 20-21.
Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων DMLab πρόκειται να απασχολήσει έναν/μία ακαδημαϊκό/ή υπότροφο με παράλληλη υποστήριξη στο μάθημα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες. Επιπλέον των υπολοίπων ψηφιακών δεξιοτήτων θα εκτιμηθεί η ενασχόληση με Unity.
Περισσότερες πληροφορίες: parthenios@arch.tuc.gr
Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος: secretary_arch@lists.tuc.gr
μέχρι την Δευτέρα 13/09.
Skip to content