Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων – DmLab της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΠΚ οργανώνει ένα Virtual Open Day την Δευτέρα 17/5 στις 16:00.

Στόχος είναι μέσω πολύ σύντομων (5-λεπτων) τοποθετήσεων των υποψήφιων διδακτόρων, post-doc, ερευνητών και καθηγητών που συνεργάζονται με το DmLab να ενημερωθούν οι φοιτητές μας για τις δυνατότητες ενασχόλησης με νέα multidisciplinary αντικείμενα έρευνας, και να διερευνηθούν νέες πιθανές συνέργειες.Το event θα είναι σύντομο, συνολικής διάρκειας 90 λεπτών, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στο https://tuc-gr.zoom.us/j/98831993522?pwd=QmdKL1RoTFpSdG5yOVBYUWtYMUJtZz09
(Password: 824664)

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων – DmLab της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΠΚ οργανώνει ένα Virtual Open Day την Δευτέρα 17/5 στις 16:00.

Στόχος είναι μέσω πολύ σύντομων (5-λεπτων) τοποθετήσεων των υποψήφιων διδακτόρων, post-doc, ερευνητών και καθηγητών που συνεργάζονται με το DmLab να ενημερωθούν οι φοιτητές μας για τις δυνατότητες ενασχόλησης με νέα multidisciplinary αντικείμενα έρευνας, και να διερευνηθούν νέες πιθανές συνέργειες.Το event θα είναι σύντομο, συνολικής διάρκειας 90 λεπτών, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στο https://tuc-gr.zoom.us/j/98831993522?pwd=QmdKL1RoTFpSdG5yOVBYUWtYMUJtZz09
(Password: 824664)
Skip to content