ΔΙΑΛΟΓΟΙ #04 01.06.21

Zooming*

* 1. To move rapidly. 2. To increase suddenly and dramatically. 3. The relaxing feeling after ingesting drugs.

// Πάνος Παρθένιος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
// Αγάπη Πρώιμου, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
// Theodore Spyropoulos, Director, DRL, Architectural Association, Λονδίνο
// Τάσος Τέλλιος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
// Βασίλης Στρουμπάκος, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντονιστής)

5 εισηγήσεις 10’ και συζήτηση

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/93012828338?pwd=V1ZFcXRPUkNDWlpmTWNuRlJPSno…

Meeting ID: 930 1282 8338
Passcode: 225038

Live streaming: www.facebook.com/PatrasSchoolofArchitecture

Skip to content