Για έβδομη συνεχή χρονιά, υλοποιείται το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ μέσω ενός δικτύου καλλιτεχνικών τμημάτων με πυρήνα τις οπτικοακουστικές σπουδές, το οποίο εκτείνεται σε 37 Τμήματα και 18 ΑΕΙ, με πρωτοβουλία του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο τη δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για προβολή στο Κανάλι της Βουλής (Φοιτητιβίσματα). Η επιλογή των φοιτητών και των φοιτητριών, η υποστήριξη του εξαμηνιαίου κύκλου της παραγωγής και η ανάπτυξη του προγράμματος γίνονται με τη συμβολή έμπειρων πανεπιστημιακών καθηγητών.

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, αμοιβόμενο απευθείας από την Βουλή των Ελλήνων, μέσω πρακτικής άσκησης. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει με τηλε-συνάντηση το Σάββατο 4 Μαρτίου. Η διάρκεια της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη (1/3-31/8). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασχοληθούν με τις ταινίες τους έως τον προσεχή Οκτώβριο που πρέπει να τις παραδώσουν.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής μας από το 3ο έτος και μετά, με ενδιαφέρον στην οπτικο-ακουστική δημιουργία και αποδεδειγμένη καλή επίδοση στα μαθήματα των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Θα επιλεχθεί ένας/μία φοιτητής/-τρια από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Κριτήρια επιλογής είναι η αριστεία, ο χαρακτήρας (συνεργατικότητα σε πλαίσιο ομάδας), οι δεξιότητες στα ψηφιακά οπτικο-ακουστικά εργαλεία και οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, στέλνοντας email στον Συντονιστή του Προγράμματος έως την Τετάρτη 1/3/22, επισυνάπτοντας ένα pdf θεμάτων που έχουν εκπονήσει στα μαθήματα των Ψηφιακών Τεχνολογιών 2, 3 ή Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών.

Συντονιστής του Προγράμματος για την Σχολή Αρχιτεκτόνων ΠΚ: καθηγητής Πάνος Παρθένιος (pparthenios@tuc.gr)

Skip to content